Спеціальності

Фаховий молодший бакалавр на основі базової середньої освіти (БСО)

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні
терміни
здобуття освіти

Освітні програми

Шифр

Назва

Код

Назва

разом

денна форма здобуття освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

15

15

2 р. 10 міс.

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

15

15

2 р. 10 міс.

Бухгалтерський облік

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

15

15

2 р. 10 міс.

Фінанси і кредит

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

25

25

2 р. 10 міс.

Комерційна діяльність

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

45

45

3 р. 5 міс.

Виробництво харчової продукції

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

30

30

2 р. 10 міс.

Ресторанне обслуговування

24

Сфера обслуговування

242

Туризм і рекреація

30

30

2 р. 10 міс.

Туристичне обслуговування

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні
терміни
здобуття освіти

Освітні програми

Шифр

Назва

Код

Назва

разом

денна форма здобуття освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

20

20

1 р. 10 міс.

Економіко-організаційний супровід бізнесу

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

30

30

1 р. 10 міс.

Податковий контролінг

Бухгалтерський облік

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

22

22

1 р. 10 міс.

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

15

15

1 р. 10 міс.

Цифровий маркетинг та соціальні медіа

Комерційна діяльність

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

200

200

2 р. 5 міс.

Виробництво харчової продукції

Українська автентична кухня

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

55

55

1 р. 10 міс.

Готельно-ресторанна справа

Ресторанне обслуговування

24

Сфера обслуговування

242

Туризм і рекреація

55

55

1 р. 10 міс.

Туристичне обслуговування

Індустрія дозвілля

Фаховий молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (КР), НРК5, НРК6, НРК7 зі скороченим строком навчання

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни здобуття освіти

Освітні програми

Шифр

Назва

Код

Назва

разом

денна форма здобуття освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

15

15

10 міс.

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

15

15

10 міс.

Бухгалтерський облік

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

15

15

10 міс.

Фінанси і кредит

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

30

30

1 р. 5 міс.

Виробництво харчової продукції

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

15

15

10 міс.

Ресторанне обслуговування

24

Сфера обслуговування

242

Туризм і рекреація

15

15

10 міс.

Туристичне обслуговування

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Галузь знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни здобуття освіти

Освітні програми

Шифр

Назва

Код

Назва

разом

денна  форма здобуття освіти

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

100

100

3 р. 10 міс.

Економіка малого та середнього бізнесу

Економіка підприємства

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

100

100

3 р. 10 міс.

Менеджмент

Торговельний менеджмент

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

200

200

3 р. 10 міс.

Харчові технології

Ресторанні технології

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

100

100

3 р. 10 міс.

Готельно-ресторанна справа

Ресторанна справа