Ректор ДТЕУ

Доктор економічних наук, професор

Мазаракі Анатолій Антонович

Дійсний член Національної академії педагогічних наук України
Заслужений діяч науки і техніки України
Член Атестаційної колегії МОН України
Голова НМК з менеджменту і адміністрування та НМК зі сфери обслуговування
Голова громадської ради з питань вищої освіти МОН України

Кандидат економічних наук, доцент

Гурова Капіталіна Дмитрівна

Директор Відокремленого структурного підрозділу “Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету”

Народилася 18 вересня 1940 р. в м. Бузулук Оренбурзької області. Одержала дві вищі освіти: Куйбишевський педагогічний інститут, за спеціальністю «Математика та креслення», 1962 р.; Харківський інститут громадського харчування, за спеціальністю «Організація і планування зовнішньоекономічних зв’язків», 1992 р.
Трудову діяльність розпочала у 1962 році вчителем фізики і математики вечірньої середньої школи №28 станції Сари-Озек Казахської залізниці.
У м. Харкові працює з 1963 р. Займала посади вчителя математики, заступника директора, директора в середніх школах Дзержинського району. З 1980-1985 р. – заступник голови виконкому, з 1985 р. по 1988 р. – голова виконкому Дзержинського району.
З 1990 року Гурова К.Д. — директор Харківського технікуму громадського харчування, а з 1992 р. – директор Харківського технікуму торгівлі та громадського харчування (у зв’язку з реорганізацією технікумів). З 1994 р. – директор Харківського бізнес-коледжу, створеного на базі технікуму.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію, у 2002 році їй присвоєно вчене звання «доцент».
Наказом Міністерства освіти і науки України №33 від 21.01.2005 на базі Харківського бізнес-коледжу створено Харківський торговельно-економічний інститут у складі Київського національного торговельно-економічного університету, директором якого призначена Гурова К.Д.
Протягом усієї своєї діяльності Гурова К.Д. постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, опублікувала близько 100 наукових та науково-методичних робіт. У 2000 році опублікувала монографію “Экономическая реформа (некоторые аспекты реализации)”. В останні роки вийшли з друку навчально-методичні посібники “Эконометрия” (авторы: Гурова К.Д., Сивый В.Б.); “Экономическая теория” (авторы: Гурова К.Д., Пронкина Л.И.); «Экономический риск и методы его измерения» (авторы: Гурова К.Д., Сивый В.Б. та ін.).
Має державні та відомчі нагороди: значок «Відмінник народної освіти УРСР», значок «Отличник народного образования СССР», звання «Заслужений працівник народної освіти України», значок «Відмінник освіти України», медаль «Ветеран праці», нагрудний знак Софії-Русової, Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, відзнака Виконкому Харківської міської Ради «За старанність».
Кваліфікаційна категорія: “спеціаліст вищої категорії”
Академік Інженерної Академії наук України
Ім’я Гурової К.Д. занесено в книгу “Харьков и Харьковщина на рубеже столетий (500 знаменитых харьковчан)”.

Кандидат наук з державного управління, доцент

Савченко Ілля Григорович

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Харківський державний медичний університет з «відзнакою», спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар» (1998 р.).
Українська Академія державного управління при Президентові України та University of North London, спеціальність «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління» (2003 р.).
Кандидат наук з державного управління, доктор філософії Ph.D. з публічного управління (2007 р.)
Доцент, (2014 р.)
Академік Інженерної Академії наук України
Кваліфікаційна категорія: “спеціаліст вищої категорії”
Загальний стаж роботи понад 30 років, який включає 15 років науково-педагогічного стажу та 8 років управлінської роботи за фахом. Державний службовець 9 рангу.
Савченко І. Г. є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких одноосібна монографія «Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі», є співавтором навчального посібника, рекомендованого МОНУ «Історія міжнародних відносин», підручника, затвердженого МОНУ «Управління державним бюджетом України», колективної монографії «Соціальна політика регіону», «Управління розвитком державно-приватного партнерства», «Управління персоналом в системі менеджменту організації».
Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», нагороджений Почесною Грамотою Міністерства фінансів України.

Золотухіна Олена Олександрівна

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Кваліфікаційна категорія: “спеціаліст вищої категорії”
Харківська державна академія технології та організації харчування, спеціальність Технологія харчування (2002 р.)
Завідувач відділення харчових технологій та ресторанного бізнесу ХТЕК КНТЕУ (2010-2021)
Відповідальний секретар Приймальної комісії (з 2022 р. по теперішній час)

Тимошенко Олександр Миколайович

Заступник директора

Кваліфікаційна категорія: “спеціаліст вищої категорії”
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, спеціальність «Фінанси і кредит», бакалавр з фінансів і кредиту (2013 р.), спеціальність «Фінанси і кредит», магістр з фінансів (2014 р.).
Провідний економіст АТ «Райффайзен банк» (2014-2015).
Керівник відділу зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ВКГ «Лісова казка»» (2015-2016).
Керівник кластеру магазинів роздрібної торгівлі ТОВ «Фірма оптімус торг» (2017-2023).

ВідДілення