КОНКУРСНИЙ ПРЕДМЕТ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ПІП

1. Акт проголошення незалежності України було ухвалено-?

2. Де відбулася перша переможна битва козацького війська під час Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.

3. Що було характерним для періоду Руїни ?

4. Укажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої створили передумови для ліквідації Російською імперією Кримського ханства

5. Прочитайте уривок джерела. «Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, страждала.., а знайшли другу, мертву, той кам’яний істукан – Русь, що виписана була в документах!..» Про критику представників якої течії в українському суспільно-політичному русі другої половини ХІХ ст. Ідеться про

6. Яка подія є свідченням утисків української мови в Російській імперії в ХІХ ст.

7. Реалізація імперської стратегії Росії в Першій світовій війні щодо «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному, соціальному та національному відношеннях…» стала можливою завдяки

8. У якому уривку з історичного джерела відображено сутність літературної дискусії, започаткованої М. Хвильовим

9. «…це один із керівників уніатської Церкви на Західній Україні... що він має ненависть до совєтської влади, і що уніатське духовенство заявляло про необхідність знищити Росію як єдину державу, розділити її на частини та відірвати Україну від Москви… що український народ є давніший від російського, що історія українського народу не має нічого спільного з історією російського народу…» – такі «злочини» інкримінувала радянська влада митрополиту

10. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено

11. Конституцію України було ухвалено:

12. Незалежність Української Народної Республіки проголошено:

13. Письменник Генріх Манн занотував у своєму щоденнику: «Один диктаторзрадник побудував усю свою кар’єру на антибільшовизмі. Раптом він робить поворот, і тут таки інший диктатор-зрадник розкриває йому свої обійми! Вони знайшли одне одного, щоб виступити проти цивілізованого світу. Нарешті вдвох...», – дізнавшись про

14. Здійснення «операції “Вісла”» та «операції “Захід”» відбулося

15. Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була

16. В уривку з історичного джерела «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу до Львова російських військ та намагалися їм допомогти» відображено події в Східній Галичині в

17. Добровільні військово-міліцейські формування в Україні в 1917–1918 рр., створені за територіальним принципом для охорони правопорядку та підтримки місцевої української влади, називали

18. Яке гасло найповніше відповідає реалізації в СРСР та УСРР планів першої п’ятирічки

19. Вимогу щодо передання Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР у 1940 р. радянський уряд пред’явив

20. У якому році оприлюднено звернення: «…Уряд УРСР впевнений у тому, що Україна, яка відіграла помітну роль у розгромі ворога, з її великими людськими силами й матеріальними ресурсами буде спроможна внести великий вклад у справу зміцнення миру й підтримання загальної безпеки... повідомляє про своє бажання приєднатися до загальної Організації Безпеки як одна з держав-засновниць, а також узяти участь у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско»

21. Прочитайте уривок з історичного джерела про голод 1946–1947 рр. і виконайте завдання: «...Посуха, особливо в червні–липні, до всіх нещасть додала ще й свої. Урожай зернових вийшов доісторичний.., тобто один центнер посіяли, а зібрали три центнери в найліпшому разі. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю. Поля обробляли переважно кіньми-клячами, коровами, заступами, сапами, а збирали косами та жіночими руками...». Уривок дає змогу визначити

22. Утворення раднаргоспів в Українській РСР в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. зумовило

23. Опозиційний рух в Українській РСР в роки «застою» мав форму

24. Поява та поширення в сучасному українському суспільстві поняття «кіборги» зумовлено

25. Гайдамацький рух у XVIII ст. набув поширення на території

26. Які поняття потрібно використовувати, щоби схарактеризувати соціально-економічне життя Наддніпрянської України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

27. Виникнення в суспільному повсякденному лексиконі поняття «Небесна сотня» зумовлено

28. «Самостійна, суверенна Україна, соборна, ціла й нероздільна, від Сяну й Кубані, від Карпат по Кавказ...», – таке гасло на початку ХХ ст. сформулював

29. У 1907 р. на західноукраїнських землях

30. Найбільша кількість томів «Записок Наукового Товариства імені Шевченка» наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вийшла під редакцією:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *