Акредитація за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"